Ratatouile

Up

Man on the wire

The Road (Vägen)
Trafiłam z The Road przez Viggo Mortensena do Janusza Majewskiego. Ciekawy wydaje się Wojaczek. Może Marta ma coś tego Majewskiego?

An Education