Coco Chanel zapytana co sądzi o kopiowaniu jej dzieł powiedziała, że nie ma sukcesu bez kopiowania.  Nie mogę pojąć kto tak naprawdę ma interes w sprzeciwianiu się udostępnianiu plików (file sharing). To przecież bezpłatna reklama dla twórców. Tworzy im zapotrzebowanie na koncerty, wpływy z reklam, itp. Kto tak naprawdę na tym traci?  Wydawcy płyt? Tłocznie płyt dvd?

Kiedyś najważniejsze dla twórcy było aby ich dzieła trafiły “pod strzechy”. Wiadomo, że Mickiewicz nie liczył się z zarobkiem na “strzechach”.  Czy dzisiejsi twórcy rzeczywiście wolą żeby ich dzieła trafiły tylko do bogatej elity raczej niż do szerokich ubogich rzesz miłośników sztuki? 

Czy odbiorca sztuki nie jest jej współtwórcą? Jeśli pisarz może obyć się bez czytelników niech swoich dzieł nie robi publicznymi.  A jeśli zdecyduje się je upublicznić powinien pogodzić się z tym, że nie należą już tylko do niego.