Obsługa blogu poprawiła jakiś bug, który utrudniał wpis komentarzy. Powinno teraz działać bez problemu.